Logistikk og markedsføringskanaler, Høstsemester
BIK 2902 - Oppbygging av studieguiden

BIK 2902 - Oppbygging av studieguiden

August 22, 2014
Guiden er delt inn i fire studieenheter:
 
Studieenhet 1 «Fenomen og tilnærmingsmåter» omfatter kapitlene 1–3
Studieenhet 2 «Institusjonelle aspekter» omfatter kapitlene 4–6
Studieenhet 3 «Varestrøm og prosesser» omfatter kapitlene 7–11
Studieenhet 4 «Avslutning» omfatter kapittel 12
BIK 2902, Kapittel 1 - Hva er en forsyningskjede

BIK 2902, Kapittel 1 - Hva er en forsyningskjede

August 22, 2014
Introduksjon:
En forsyningskjede (Supply chain) defineres som «Flyt av varer, informasjon og penger fra råvarer til forbrukere, samt hvilke foretak som er involvert og arbeidsfordelingen mellom disse». Alle som bidrar til å få levert en bestemt vare eller tjeneste til en kunde inngår i en forsyningskjede for dette produktet.
BIK 2902, Kapittel 2 - Markedsføringsperspektivet

BIK 2902, Kapittel 2 - Markedsføringsperspektivet

August 22, 2014
Introduksjon:
Kapittel 2 fokuserer på den historiske utviklingen av faget markedsføring, og hvordan logistikk etter hvert ble skilt ut som eget fagområde. Du skal ha fått forståelse for at man i markedsføring har lagt mer fokus på eierforhold, makt og ledelse.
BIK 2902, Kapittel 3 - Logistikkperspektivet

BIK 2902, Kapittel 3 - Logistikkperspektivet

August 22, 2014
Introduksjon:
Når du har gjennomført kapitlet skal du ha fått en grunnleggende forståelse for hva som er kjernen i logistikk. Du skal forstå hva som menes med avveininger («trade-off») mellom ulike kostnadskomponenter samt kunne redegjøre for de viktigste dimensjonene ved service i logistikksammenheng.
BIK 2902, Kapittel 4 - Organisering av forsyningskjeder

BIK 2902, Kapittel 4 - Organisering av forsyningskjeder

August 22, 2014
Introduksjon
Etter gjennomført kapittel 4 skal du ha tilegnet deg en bred forståelse for ulike måter å organisere forsyningskjeder på. Det ene ytterpunktet er tradisjonelle forsyningskjeder, karakterisert med relativt frie markeder mellom de ulike leddene. 

Lengde 08:50
BIK 2902, Kapittel 5 - Valg av organisasjonsform

BIK 2902, Kapittel 5 - Valg av organisasjonsform

August 22, 2014
Introduksjon
Etter å ha gjennomført dette kapitlet skal du ha tilegnet deg kunnskap om hva som  er grunnlaget bak valget mellom ulike måter å organisere en forsyningskjede på. Du skal ha lært hva ulike former for spesifikke investeringer i kapital innebærer og fører til. 

Lengde 13:26
BIK 2902, Kapittel 6 - Ledelse, makt og konflikt

BIK 2902, Kapittel 6 - Ledelse, makt og konflikt

August 22, 2014
Introduksjon
Kapittel 6 handler om hvorfor fordeling av oppgaver i en forsyningskjede også skaper makt og avhengighetsrelasjoner.

Lengde 05:15
BIK 2902, Kapittel 7 - Prognoser

BIK 2902, Kapittel 7 - Prognoser

August 22, 2014
Studieenhet 3 - Varestrøm og prosesser

Introduksjon: 
Podcasten starter først med en introduksjon av studieenhet 3 om varestrøm og prognoser. Og går igjennom hele kapitell 7.
Etter gjennomgang av kapitlet skal du ha fått forståelsen for viktigheten av gode prognoser, og hvordan disse påvirker hele forsyningskjeden. Du skal ha lært at prognosene påvirkes av forskjellige etterspørselsmønstre, og hvordan du skal tolke prognoseavvik med mer.

Lengde 10:32
BIK 2902, Kapittel 8 - Lagerstyring

BIK 2902, Kapittel 8 - Lagerstyring

August 22, 2014
Studieenhet 3 - Varestrøm og prosesser

Introduksjon: 
Kapitell 8 - I dette kapitlet skal du ha tilegnet deg en forståelse for viktigheten av å holde lager for å opprettholde service til kunden, samtkostnadene det avstedkommer. Du skal kjenne til ulike typer lagre som omløpslager og sikkerhetslager etc.

Lengde 05:42 
BIK 2902, Kapittel 9 - Innkjøp

BIK 2902, Kapittel 9 - Innkjøp

August 22, 2014
Studieenhet 3 - Varestrøm og prosesser

Introduksjon: 
Innkjøp er ofte den største kostnadsposten i regnskapet til en bedrift. Etter gjennomgang av dette kapitlet skal du ha fått forståelsen for viktigheten av innkjøp, og hvordan det berører alle avdelinger i bedriften etc.

Lengde 05:42